Publicerad i Fröken Linda funderar, Läst och tänkt, Pedagogik, Uncategorized

Tydlighet i otydlighet

Detta inlägg handlar om att skapa en tydlighet i det som är otydligt i skolans kursplaner och styrdokument.Vi i professionen behöver både tydlighet och stöd och detta är den största av skolans utmaningar. Lärare kan som regel analysera behoven i en grupp och efter denna analys titta på behoven. Behoven kan (jodå) överstiga de möjligheter läraren ensam har att lösa detta. jag tänker mest på förskoleklass -årskurs 1-3.

När analysen är gjord måste saker hända. Det krävs handling, det krävs händer och fötter. En lärare som analyserar att 20% av eleverna inte kan läsa, eller har lärt sig bokstäver i åk 1 MÅSTE se till att dessa barn omgående får intensiv lästräning och skrivträning. Det är inte förhandlingsbart längre av ”avvakta” eller att resurserna inte finns. Vi vet alla att detta redan här är ett tydligt varningstecken = RÖD FLAGG!

Rektor och skola ska kliva in och besluta om hur detta kan förstärkas och det snabbt, i kommunikation kring vad lärare och specialpedagoger anser lämpligt. Vi måste inse att läraren har troligen 14-16 barn utöver dessa som ska ha sin utveckling framåt säkrad.

Lärarens roll bör klargöras och avgränsas. När anses läraren ha nått vägs ände? Lärare är inga trollkarlar med oändlig simultankapacitet. Finns det 7 elever i en grupp med stora individuella behov som uppenbarligen inte når målen och inte läser och skriver som förväntas enligt målen måste detta vara en STARK röd flagg och då inte på klasslärarens brist på kompetens.

I högstadiet kan vi inte lära någon att avkoda eller att stava, inget i våra kursplaner eller kunskapskrav påbjuder ens detta. Det skrivs ingen litteratur eller bedrivs någon större forskning på högstadielevers läsinlärning – Litteratur om läs- och skrivinlärning riktar sig inte heller dit.

Ändå möter jag elever som skulle behövt just detta  – 8-9 år tidigare. Det är ett högt pris att betala. För ett helt samhälle. 

Läste ett väldigt bra inlägg av Johan Kant och han stolpar upp vad som bör ske. På alla skolor, snabbt och kraftfullt. Citerar från inlägget:

  • Från och med förskoleklass ska lärare på individ- och klassnivå rapportera vilka elever som riskerar att inte nå de i förväg uppställda målen. Rapport ska gå till arbetslag och rektor. Lärare ska också ha en plan över hur det ska gå till att eleven uppnår målen.
  • Klarar inte läraren av att se till att alla elever når målen ska denne rapportera detta till rektor.
  • Rektor har efter den rapporten ansvar att se till att alla elever når kunskapsmålen. Varför når inte eleven/eleverna målen? Beror det på brister hos läraren är det rektors ansvar att fortbilda, rehabilitera eller i värsta fall avskilja läraren från uppdraget. Är anledningen en ovanligt tuff klass är det rektor som ska omfördela resurser (personal) så att läraren får hjälp med de elever som inte når kunskapsmålen.
  • Rektor ska rapportera och informera sin chef, en förvaltnings- eller grundskolechef. I rapporten ska det framgå vilka elever som inte uppnår målen, varför och åtgärder. Ifall rektor med sina befintliga resurser inte klarar av att se till att få alla elever att uppnå kunskapskraven är det förvaltningschefens ansvar att se till att omfördela resurser. Eller ordna en gemensam utbildning för skolans eller kommunens personal när det gäller resultatuppföljning och/eller resultatstyrning.

Hur ges lärare tid/kompetens att verkligen skriva dessa rapporter, göra analysen? Det är skolledningens ansvar. Jag tror det kommer när de slutar försvinna i organisationen och när fokus ligger på att allt inte är lärarens ”fel”.

Fröken Linda

Författare:

Bloggare, läsare och lärare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s