Sparad i Fröken Linda funderar, Fröken Linda och kursplanen

Fröken Linda och kursplanen 4

Centralt innehåll: Läsa och skriva

Centalt innehåll presenterar i kommentarsmaterialet som följer:

Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen” (kommentarsmaterialet s.10).

Det är det innehåll eleverna ska ha getts förutsättningar att utveckla kunskaper om (dessa ORD) och som min undervisning ska innehålla. Dock ingen riktning om hur mycket det bör täckas in, omfattningen alltså. Som tidigare nämnts får jag också ta in andra delar OM detta innehåll har täckts/kommer att täckas. Meningen var säkert att vara tydlig.

Det centrala innehållet inleds med läsa och skriva. Nyckelord är analysera, tolka, strategier. Eleverna ska lära sig urskilja olika texters budskap, tema, motiv,  och textens syfte, avsändare och sammanhang.

I kommentarsmaterialet nämns den nedgång i läsförståelse vi har sett i PISA och delvis hänvisas det till läsundervisningens brister samt att skolan fokuserar för lite på sakprosa. Tolkningen (klarspråk finns ej i detta material) så innebär detta att i undervisningen ska fokus ligga på lässtrategier och i de högre årskurserna på att kunna analysera och urskilja texterna budskap och syfte. Vem ligger bakom texten? Varför har den skrivits?

Undervisning om lässtrategier verkar alltså vara avgörande för elevernas möjligheter att bredda och fördjupa sin läsförmåga. Därför är lässtrategier ett centralt innehåll i alla årskurser.” (kommentarsmaterialet s. 13)

I min undervisning har jag arbetat med sakprosa, mest avseende nyhetstexter. Att plocka ut det viktigaste, att få syn på syftet med texten. Det har jag gjort genom helklassläsning där vi synliggör att läsa text, jag stannar, frågar och uppmärksammar ord, fraser och textdrag. Sedan har vi läst mer konventionella läromedelstexter och plockat ut nyckelord mm.

Det som är dilemmat är att eleverna läser  och skriver SÅ mycket i andra ämnen. Ändå är det i svenska ansvaret ligger – är den enda lösningen ämnesövergripande arbete? Var uttalas detta? Snarare påtalas att det är svenskämnet som ska ta bollen med allt detta.

Ser man till nuvarande timplan har svenska flest antal undervisningstimmar av alla ämnen. Ämnet svenska får därmed ett stort ansvar för elevernas språkutveckling, för deras möjligheter att utveckla sitt tänkande och lärande och för deras förståelse för sig själva och andra människor” (kommentarsmaterialet s. 8)

Det jag iakttar är att eleverna på egen hand sällan har energi eller kanske strategier för att själva ta till sig en text. De uppskattar stödet i läsningen och påtalar att de lär sig mer av detta. Men sedan då?

Samma mönster framträder i skrivandet. En nyckel jag har upptäckt är just cirkelmodellen som just visar på texters olika drag samt ger en modell för det egna skrivandet. Skrivmallar, skrivplanering och stöd i respons – allt detta har jag testat mig fram angående.

Återigen  – när processen släpps till sist och eleverna ska bearbeta, avsluta och ändra i texten (oavsett mallar och stöd) så tar energin slut direkt. Det är en jobbig kognitiv process, men viktig. Min fundering avseende detta är att på något sätt måste jag öka elevernas egen delaktighet och lära de hjälpa och stötta varandra. Har i ärlighetens namn inte helt nått dit med mina elever.

Sedan tas ordklasser, satsdelar och annan formalia upp och där är mitt nästa steg att höja kraven och vara tydlig. Jag undervisar årskurs 7-9 och på den nivån måste en del av grunderna ändå ha satt sig – det är en förutsättning för att ta eleverna vidare. Ändå ser jag hela tiden en brist i kompetensen att på egen hand (efter stödstrukturer) självständigt ta ansvar för läsandet och skrivandet.

Det innebär att mina stödstrukturer kanske bör byggas ännu starkare. Hur mycket och när är det för mycket? Ingenstans nämns det arbete eleverna ska/bör lägga ner – ”genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att /../

Hur stor del ska jag ge och eleverna ta?

Fröken Linda

Annonser

Författare:

Bloggare, läsare och lärare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s