Sparad i Fröken Linda funderar, Fröken Linda och kursplanen

Fröken Linda och kursplanen 6

Fortsätter läsa och fundera kring det centrala innehållet. Vi ska komma i håg att detta är det obligatoriska innehållet enbart avseende texter och litteratur.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

_____________________

Det här är ett omfattande och extremt kompakt innehåll. Det spretar och krävs omläsningar. Ord som några och betydelsefulla, är inte helt enkla att göra en tolkning av, för tro inte att det är något annat, apropå problemet med likvärdigheten i skolan. Jag fokuserar kring skönlitteraturen, det blir för omfattande annars.

Vad innebär det att läsa några, betydelsefulla böcker? När du utöver detta ska sprida dig över ungdomslitteratur och skönlitteratur samt få in Sverige, Norden och den lilla övriga världen? Jag har som utmaning att hitta mer nordisk litteratur samt känner inte att jag får stöd i att hitta ungdomslitteratur/skönlitteratur från övriga världen. Hur ska jag då leva upp till den centrala innehållet?

Jag läser t.ex Johanna Thydell, Katarina Kieri, John Steinbeck och Ann-Helen Laestadius och genreteman om deckare eller fantasy. Detta täcker ju inte helt övriga världen eller Norden. Men är det några (ca 6-8 gemensamma böcker på 3 år + genreteman) och är dessa betydelsefulla? På vilket sätt? Vem avgör?

Jag tar upp termer enligt kursplanen och tittar på stilistiken. Jag vill göra eleverna uppmärksamma på kopplingar författare, text och författarnas egna liv och den period de verkade i. Då har jag inte ens nämnt sakprosa, noveller, lyrik, dramatik, myter och sagor. Vilket jag också läser med eleverna. Texttyper och begrepp och stilistiska drag tar jag upp kring varje texttyp.

Uppräkningen kan fortgå och såklart skiljer sig detta från läsår till läsår – är det såklart ur likvärdighetssynpunkt? Vad gör det med elevernas likvärdiga undervisning om jag väljer bort och lägger till?

Den svenska kursplanen är bland de mest flexibla och lägger stort urvalsarbete på enstaka lärare och det är ett kreativt och roligt, men svårt ansvar. Det borgar inte för likvärdighet eller för att eleverna ska få en gemensam kulturell bas att stå på. Det kan vi vara överens om. Vi vet också att det inte är självklart enkelt att ta detta stora urvalsansvar. Det ser vi i alla grupper på FB och Twitter.

I detta perspektiv anser inte jag att kursplanens centrala innehåll är särskilt tydligt, vägledande eller ens likvärdigt. Det vilar ett stort ansvar på det enskilda kollegiet på olika skolor att ansvara för tolkningen av detta. Kollegial handledning (nytt modeord) eller de glesa ämneslärarträffarna sysslar ytterst sällan med urvalsfrågor eller med den summativa bedömningen. Skulle vi försöka skulle 90% hävda sin rätt av själv bestämma innehållet i undervisningen. Detta är ett dilemma.

Det finns i min värld en gyllene medelväg där olika litterära handledningar och vägledande listor på litteratur skulle göra det enklare och tydligare för alla. Det innebär inte att vi tas i från vår yrkeskompetens därför att det skulle vara vi som stod bakom detta arbete.

Är det något svensk skola behöver är det en stabil grund av stoff att stå på som gör att fokus kan ligga på undervisningen om stoffet, inte på att uppfinna ett hjul på varenda skola i varenda klassrum.

Varför är det inte detta lärare får möjlighet att fokusera på? Det är det här som är vår yrkesutövnings själva grund.

Fröken Linda

Annonser

Författare:

Bloggare, läsare och lärare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s