Sparad i Detta har hänt, Läst och tänkt

Debattartikel av mig: Om styrning i skolan

Fick i går in min debattartikel om styrning i skolan i lärarnas tidning. Målet nått och det är spännande att se att skrivandet och tankarna bär.

Här är en länk:  med bättre styrning gör alla det de är bäst på tillsammans

Tänker med emfas fortsatt envist hävda att lärare måste få betydligt mer tid till kärnan i vårt uppdrag: kunskaperna och undervisningen. Om detta lär ni få läsa mer om på bloggen.

Fröken Linda

Annonser
Sparad i Detta har hänt, Fröken Linda funderar

Debattartikel publicerad

Inleder med att utbrista i ett lyckligt ”vilken sommar det har varit”!

Lite stolt är jag att min egenhändigt skrivna text nu är publicerad i Skolvärlden, Lärarnas Riksförbunds tidning. Tycker det är OK att skryta lite på min egen blogg.

Det är viktigt att vi lärare syns i debatten, även om detta hade mest lärare som målgrupp såklart. Texten är lite omarbetad men finns redan här på bloggen.

Länk: Är digitala nationella prov lösningen?

Återkommer med lite annat här på bloggen nu när det är dags att väcka liv i de små grå hjärncellerna.

Fröken Linda

Sparad i Detta har hänt, Läsning, Uncategorized

Det här med att ha referenser

Läser Flyga Drake av Khaled Hosseini med en klass nu. Denna enligt mig omistliga berättelse om uppväxt, flykt och om hur det förflutna kommer i kapp.

Eleverna kämpar och jag har börjat en läslogg där de samlar citat. Det är ett stort och omfattande arbete för de här läsovana eleverna –  jag ger mig inte.

Så dyker det upp: I ett citat har en elev med när en karaktär i boken lovordar Hitler. Elevens kommentar ifrågasätter detta och kan specificera var i historien vi är. Jag kommenterar till eleven att ”Nu har du fått exempel på den nytta du har av att ha historiska och allmänbildande referenser för att kunna se en större bild”. Eleven svarar via dator direkt ”Ja det blir roligare att läsa då”.

Dessa typer av exempel är så viktiga att lyfta fram och dels diskutera och sedan visa på att kunskaper och allmänbildning göder varandra och världen blir mer sammanhållen. Vi måste få in detta i läsningen i skolan. Det är viktigt och relevant för läslust och för att gå i dialog med en text. Flummigt? Absolut inte – inte i jämförelse med de kunskapskrav jag ska använda för att bedöma denna kunskap vill jag hävda.

Det är detta som gör att trots all tid detta tar så vet jag att jag finner eleverna där de är och ser om de kan gå i dialog med en text eller inte. Nästa steg ska bli att de gör detta med varandra. Nej – detta ”spar” inte tid  – jag behöver nämligen även bedöma detta.

Är detta viktigt nog? Signalera genom en ökad respekt för den här typen av efterarbete/förarbete. Läs 22 läsloggar själv och ta tid. Återkom.

Fröken Linda

 

 

Sparad i Detta har hänt, Läsning

Läsa – texttyper

JSom läshungrig 24 timmar per dygn så behöver jag verkligen inse att dessa ungdomar inte närmar sig den världen ens en gång. Skulle dock säga att den intresserar dem.

I veckan plockade jag med mig en nyhetstidning och sedan förberedde jag olika texttyper som finns i en tidning. Jag ville göra det konkret. Sedan fick elever i par leta upp en specifik: tex. filmrecension, notis, insändare osv. De skulle:

 • Berätta hur de hittade den i tidningen (grafiskt i moderna tidningar har du stor hjälp)
 • Vad är syftet med texten?
 • Är den objektiv eller subjektiv?
 • Plocka ut speciella fraser som är typiska för texttypen tycker du.

Vi diskuterade länge och väl om varje texttyp. Det blev allt från grammatik till syftet med olika texter. Eleverna var intresserade. Det framkom att några inte har läst kolumn eller filmrecension t.ex. Detta var förvånande – visst de har läst krönikor med mig, men tydligen har jag inte varit tydlig nog med texten och dess specifika drag.

Nåväl, jag kan orera länge om läsningens betydelse och hur denna har gått bitvis förlorad, Inser jag den ofantliga utmaning i tid detta ger. Hur ska jag täcka in det behov som bör täckas in av att helt enkelt läsa varje dag? 180 minuter en bra vecka  – och en kursplan som väller över alla breddar i omfång och oklarheter. Det gäller att plocka ut guldkornen.

Nu funderar jag på att ge detta i läxa – att hitta en texttyp och ta med.  En bra lektion med fokuserade elever som troligen lärde sig något, eller de svarade att de hade lärt sig något när vi avslutade lektionen.

I övrigt hävdar jag: Läraryrket bör få de förutsättningar som behövs för att genomföra verksamheten enligt skollag och andra styrdokument. Det är viktigt nog.

Fröken Linda

 

Sparad i Detta har hänt, Fröken Linda funderar

Kärnan

Kärnan var ordet. Kärnan i läraruppdraget måste vara undervisningen och utvecklingen av denna. Analyser av resultat och annat som direkt kan appliceras på att förändra, eller skruva i det du gör i klassrummet.

Arbetat dag 3.

 • Lyssnat på förvaltningchef.
 • Skrivit kort introduktionsbrev efter att i ca 1h jagar rätt på vad, hur länge och antal dagar med mera.
 • Gått i genom läsårsplaneringar med kollega (som jag hade förberett) i ca 2h. Detta närmar sig kärnverksamhet.

Efter detta lite diverse.

 • Ordna klassrum, kolla av med kollegor,
 • laminera grejer
 • Försöka komma åt gamla planeringar på plattformen.

Jobbat från ca 8.30 – 18.40 och ungefär 3h av detta ägnades åt vad jag anser är kärnan i mitt uppdrag.

Vet inget om mitt schema ännu, har inte detaljplanerat vare sig uppstartsdagar eller första arbetsområdet (som jag inte vet hur långt det blir i antal veckor). Om tre arbetsdagar kommer eleverna och det är en förfärande liten del som går till det jag kallar min kärnverksamhet.

Viktigt att inte bara kräva en analys av resultat och av undervisningen utan att samtidigt se att fokus också kan ligga på exakt detta.

Focus goes where energy flows!

Läsvärd ledare om lärarrum/arbetsmiljö

Fröken Linda

Sparad i Detta har hänt, Fröken Linda funderar

Föreläsning – check!

#Blogg100 blir nog tveksamt – men jag ska vara mer trogen denna blogg i alla fall.

Har varit en spännande dag i dag. Vi har spenderat tid på SETT-dagarna, Kistamässan. Det är en IKT-mässa riktad mot skolan. Det är andra året jag är där och det är roligt att träffa skolfolk, kollegor och bara hinna gå runt och reflektera.

Vi har i kommunen ett internt föreläsningsspår. Det innebär att lärare i Sollentuna kommun föreläser i ett föreläsningsrum under dessa dagar  – det är gratis för oss i kommunen. Det är så roligt att lyssna på kollegor.

Detta år blev jag ombedd att föreläsa och i dag föreläste jag om mitt arbete med undervisningsbloggarna. Jag delade in det i olika syften jag har; information, dokumentation, flippat klassrum och att jag tänker att det är en väg till ett omdefinierat lärande som tillgängliggörs via tekniken.

___________________________

13.00-13.25 Bloggar som verktyg i undervisningen – ett exempel

Linda Johansson; Förstelärare, svenska och engelska åk 7-9, Häggviksskolan.
Bloggar som förstärkning av undervisningen. Hur undervisningsbloggar kan fungera på olika sätt; dokumentation, information, flippat lärande, inspiration och förstärkning som tar lärandet utanför klassrummet. Vad tycker eleverna? Inspiration för dig som vill använda detta i din undervisning. Själv vill jag fortfarande utvecklas inom detta verktyg.
______________________________

Det var nervöst, men också en utmaning och roligt. Jag vet vad jag gör och tämligen väl varför, så ingången var att berätta just om det. Jag blev nöjd och det kändes mest nervöst innan, inte så farligt när presentationen väl var i gång. Jag höll väl på 20-25 minuter och det gick fort.

En erfarenhet rikare och det var en utmaning helt i min smak, lite lagom utanför komfortzon, men ändå fullt hanterbar. Har lagt ner ungefär 6 timmar minst på detta, inräknat att öva, justera ändra och utöver detta den process som sker medan du gör andra saker.

Det blev en mycket bra dag!

Fröken Linda

Sparad i Detta har hänt, Pedagogik

Checklista – check! #BLOGG100

I dag tänker jag nämna ett pedagogiskt verktyg det talas mycket om i dag nämligen checklistor.

Lite bakgrund först: Åk 8: uppgiften är att skriva en debattartikel om kärnkraft. Jag har ägnat ca 3 pass åt rena texttypen, SO ett antal pass till fakta och NO likaså.

I dag var ett av de lektionerna för att slutföra detta varför jag sent dagen innan skapade en checklista. Jag delade upp den i innehåll och språk. Jag inledde lektionen med att visa eleverna checklistan på projektorduk sedan fick de varsin att lägga bredvid sig som stöd när de började gå i genom texten.

Såhär ser den ut:

Checklista debattartikel

INNEHÅLLET

Rubrik  – Är den lockande så någon vill läsa debatten?

Tes – VAD är det viktigaste i det du vill argumentera för/berätta om?

Finns det en tydlig inledning?

Hittar du tydliga argument som STÖDJER din tes?

Hittar du argument som är MOTdin tes (motargument)

Finns det några förslag/argument som är förslag på lösning, eller vad som bör göras?

Har debattartikeln en tydlig avslutning – upprepa gärna din tes

☦ VEM har skrivit artikeln skriv under med namn och titel (Linda Johansson, grundskollärare)

SPRÅKET

Stavningen

Styckeindelning – nytt argument, eller en ny tanke = nytt stycke

Värdeladdade ord (fruktansvärt, uselt, förfärligt, akut, sorgligt)

Argumenterande ord (därför tycker jag, vi föreslår därför, för det första,

Anpassat språk  – den här texten bör inte innehålla talspråk, snarare ett mer formellt språk

En del av eleverna satte självständigt i gång, de använde checklistan i varierad utsträckning. Två eller om det var tre elever satt jag med och prickade av innehållet i alla fall. Andra elever tittade inte ens på den. En eller två frågade aktivt frågor utifrån den.

Slutsats: min input tid kontra output elever? På gränsen värt arbetet. Jag uppskattade dock att ha den. Tänker främst på en annan iakttagelse jag gjorde, som kan ha varit en mer otydlig effekt: det var en himla aktivitet och ett fokuserat skrivande. Det var energi i klassrummet idag.

Detta verktyg kan utvecklas som allt annat, frågan är väl hur jag sorterar detta bland de övriga oräkneliga arbetsuppgifter jag har (samt min fritid) och var detta ska ha sin plats.

Fröken Linda

Sparad i Detta har hänt, Fröken Linda funderar

En bra läxa. #BLOGG100

Vi fortsätter fokusområdet hållbar utveckling. Under en vecka har eleverna haft som uppgift att prata hemma samt ta reda på olika saker om sopsortering, återvinning, belysning, ekologisk mat och om familjen har bil och lite annat i vår vardag som har en påverkan på miljön.

Jag hade förra fredagen inlett arbetet genom att berätta om mitt hushåll och lite om min sopsortering och återvinning. Sedan i dag hade vi uppföljning av läxan i först smågrupper och sedan tvärgrupper. Det blev så bra diskussioner om vår miljöpåverkan i vardagen och mycket annat.

Vi avslutade med att prata om vad vi behöver bli bättre på i vardagen och saker som att sopsortera mer, inte ta bil med familjen lika mycket utan cykla eller gå mer kom upp.

Det här handlade bara om det där lilla vi alla gör och kan göra i vår vardag och det är också viktigt att diskutera.

Det har var en bra läxa som eleverna själva tyckte var meningsfull. En rolig sak att notera var att de skrev i sina lektionsloggar att de hade pratat med vuxna hemma, så det blev även samtal hemma om den här typen av frågor. Det är nog så värdefullt att ungdomarna verkligen hade en bra samtal med en vuxen hemma som på det sättet även involverades i skolarbetet. Nöjd med den avslutningen på fredagen.

Fröken Linda

Sparad i Detta har hänt, Fröken Linda funderar

Samarbete – om viljan finns #BLOGG100

Vi arbetar ämnesövergripande en period nu. Det är roligt och det är en utmaning. Rubriken är ”Hållbar utveckling”. Jag tänkte kort skriva några tankar om samarbetet.

Olika årskurser arbetat med olika saker utifrån temat.  Det är svårt att planera lektionerna just nu, för det kan handla om att stämma av med kollegorna bara timmarna innan det är lektion. Ändå upptäcker jag att vi som satsar energi på detta drar åt samma håll och det blir så roligt.

Jag pratar om en viss texttyp på svensklektionen och förbereder eleverna på den delen. SO/NO fyller sedan på med det faktainnehåll eleverna behöver för att skriva, i detta fall en debattartikel om kärnkraft. Jag har en skrivmall redo till eleverna och sedan kan vi börja föra samman alla delar. Det ska bli spännande att se hur det blir.

I en annan årskurs har jag ansvar för engelska inom temat samt att få in skildringar via skönlitteratur. I morgon ska jag och eleverna prata om hur de återvinner rent praktiskt hemma – utifrån en hemläxa de har gjort. Nästa vecka arbetar de i alla teoretiska ämnen med att skriva en handlingsplan för att vår skola ska bli mer miljövänlig. Några av de tips de har kommit på ska de skriva på engelska. I dag visade en elev mig en amerikansk hemsida han hittat som handlar just om att spara energi och att skapa en mer miljövänlig skolmiljö.

Det är bra med helhet och det inspirerar eleverna att se att deras lärare arbetar som ett lag. Nu har vi utmaningen med slutförandet och att få möjlighet att ha en bedömningsdiskussion.

Fröken Linda

Sparad i Detta har hänt, Fröken Linda funderar

Stationssystem #BLOGG100

I går provade jag för andra gången att arbeta med stationer i klassrummet. 4 stationer med ett pedagogiskt innehåll på temat miljö och att lära sig att debattera och använda argument och motargument

Det är ett pedagogiskt redskap som jag tycker är bra att ta provat på. Det går att variera efter ämne och tema. Jag valde detta för att höja elevernas aktivitetsnivå.

Jag gjorde 4 grupper och 4 stationer. Alla 4 byggde på att stötta det arbete vi håller på med. V har fokusperiod om miljö/hållbarutveckling. Klassen ska skriva debattartikel härnäst. Stationerna denna gång hade det temat och byggde på undervisningen vi haft lektionerna innan då vi hade snuddat vid Ethos, logos och pathos – retorikens grundtermer samt läst debattartikel.

Stationerna blev:

 •  Träna på och läs mer om Ethos, Pathos och Logos
 • Läsa ett kort textuttdrag om minkar som sl’pps ut och diskussion om det som händer
 • Debattera ämnet Köttfri dag i skolan (pratat om detta lektionen innan).
 • Läsa en debattartikel på miljötemat.

Varje station jobbade eleverna vid i 10 minuter samt 2 minuter ”Vad har vi lärt oss?”

Eleverna jobbade jättebra och var aktiva. Jag valde att sätta mig vid debattstationen denna gång och lyssna på debatterna. Jag tror på detta system men det här var vara att skrapa lite på ytan och det finns en del att finslipa. Tiden och även uppföljningen är en sådan sak. Tror även att det är viktigt att reflektera hur detta läggs upp och syftet. En sak var klar, eleverna uppskattade att få röra sig och att med jämna mellanrum ta sig an nya uppgifter.

Två reflektioner jag vill lyfta här var:

 • Två elever som inte deltog och dessutom var sena kom in och detta lade sordin på lusten – den försvann och ersattes av osäkerhet. Det var som att sticka hål på en kreativ bubbla. För sådant har jag inga pedagogiska metoder i nuläget. Det gör mig mest av allt frustrerad att se gruppen bli så obekväm i sin inlärningslust.
 • Elever som behöver mycket reflektionsstöd och arbetar långsamt kan nog bli/blir stressade att cirkulerandet och inte bara stimulerade att hålla högt tempo.

Så som med alla metoder så kalibrerar jag denna metod vidare och lägger den i verktygslådan. Jag kommer att använde den igen ganska snart.

Kampen mot omotiverade energitjuvar i klassrummet fortsätter och är som ett skavsår som inte vill läka. Inkludering är inte vägen att gå i just dessa fall – sorry. Här behöver vi lärare bättre stöd på andra håll av andra instanser OCH att konsekvenser genomförs.

Fröken Linda