Sparad i Uncategorized

En yrkeskår och ett prov – vad hände?

Ännu ett inlägg i raden av många kring de nationella proven och i synnerhet läckaget av de nationella proven i engelska. Inleder med att säga att min skolas prov är inte färdigbedömda i skrivandes stund varför inlägget inte alls handlar om resultaten. Inte i sig.

2003: Jag genomförde nationella proven i åk 5 första gången. Provdelarna smälte in i lektionsarbetet – på ett bra sätt. Hade en, i efterhand har jag insett, ganska komplex grupp elever. Det var nervöst och högtidligt. Jag tror jag anpassade något till en eller möjligen två elever i normalstor klass. Vi gjorde delarna och efter det frågade klassen: ”Linda  – var det här de nationella proven?”. Jag förklarade (igen) att det var det. ”Det var ju roligt!”. En tid som inte finns längre, Tyvärr. Inget fusk, inga läckor,

2018. Åk 9 denna gång, Provens bedömningsanvisningar har läckt ut  – finns via sociala medier tydligen. Beslut. Genomför. Inga andra besked att tillgå vid provets start. Bedömningsanvisningarna levereras FÖRSLUTNA med BUNTBAND till skolorna med tydlig text ”ÖPPNAS INTE FÖRE XX” röda lappar en synskadad kan få syn på. Stor text. På samma sätt ligger proven förslutna. I mitt fall i ett kassaskåp jag inte får öppna själv.

Jag skäms och undrar: Vad har hänt? Varför? Har några teorier

 • Diskrepansen mellan proven och det vi har skyldiga att anpassa i klassrummet blir ett farligt stort glapp  – inte det jag brukar kalla inlärd hjälplöshet – men ett glapp.
 • Någon någonstans tjänar pengar på detta? Tänk Högskoleprovet?
 • Kunskapssynen och respekten för den här typen av mätningar har klart sjunkit.
 • Det måste tyvärr vara någon/några i mitt eget skrå som inte vill sitt eget skrå väl. Störta systemet? Faller systemet i hop i en självkollaps inifrån? Har vi själva drabbat av kunskapsföraktet?
 • Måste tyvärr avsluta med: Inkompetens? I så fall i SÅ många led.

Ytterst på denna skampåle sätts självklart: lärarna. Alltid lärarna. Tillsammans med alla de elever som inte fuskat, Vi förväntas sammanställa och bedöma samma prov OCH kommer säkert också få stå till svars om det uppstår diskrepans i resultat eller om dessa inte skulle gå att legitimera. Gissa vad: MER jobb, MER bedömning, FLER chanser att visa kunskaperna.

Det här är inte värdigt. Det är ett sabotage mot ett system som är genuint och unikt i sina erfarenheter i bedömning och i urval av uppgifter, I mina ögon är det värt all respekt och utöver detta är det en barometer som finns för att kalibrera min egen bedömning, Vad är det gör detta så  – värt att kasta bort helt plötsligt?

Nu behöver Skolverket dra i nödbromsen och tillsätta en gedigen utredning. Gärna hänga ut alla skolor som i efterhand konstaterats ha hanterat detta oseriöst inklusive vite och/eller nedläggning.

Pausa provet. Använd bedömningsportalen och gör den till en kanal ut och låt skolor anmäla om de vill ha tillgång till delar i denna portal som är provuppgifter. Digitalisering kan jag inte uttrycka mig om för jag ser både bra och dåliga saker med det. Men om nu detta är målet så pausa och utred akut vad det är som har hänt.

Som det är nu har i alla fall proven i språk urholkats i legitimitet ändå i kombination med press på lärare att sätta snälla betyg, så en paus i ett redan saboterat system torde inte skada just nu.

Fröken Linda

 

Annonser
Sparad i Uncategorized

Lärare och elever – samma arbetsmiljö?

Läste en tråd som twittrade om huruvida lärare just nu mest klagar och sätter sig själva i fokus. Inte eleverna. Jag tog det inte på så stort allvar. Det är twitter och det är OK att tänka olika.

I min värld är det i sin ordning att vara engagerad. Den dag förändring inte eftersträvas och den dag lärare sitter nöjda med den situation som erbjuds i dag för många så ställer jag mig gärna i de gnälligas led.

Tanken stannade i alla fall i mig, Gnäll? Egoism? Sätta mig själv i fokus? Nej. Jag tror vi alla förstår att våra elever delar vår gemensamma arbetsmiljö. Det är ju just det!

Vår arbetssituation har direkt en påverkan på deras. Det krävs bara schemaläggning av 5-minuters raster för att minuter av lektionstid ska ticka – eftersom det inte fungerar rent praktiskt. När samhället och skolan dessutom inte alls har de konsekvenser som skulle krävas (kortsiktigt i alla fall) finns vi alla i klassrum varje dag där en majoritet av eleverna uppenbart riskerar att få en något försämrad kvalitet på undervisningen.

Det farliga är att det inte är inte de stora sakerna. Det är de enormt många små. Tappet i fokus, tiden som nu får räknas i enstaka minuter per elev för BÅDE förberedelse, efterarbete samt bedömning. Juicepaketet på golvet, trasiga rutor, klotter, skräp, sparkarna på dörren, några sena ankomster, klassrumsdörren som öppnas och stängs. Detta pågår hela dagen. Varje lektion. För eleverna.

Tror vi då att den här majoriteten av elever inte ser detta? Inte ständigt störs av detta? Är fullt medvetna om den uteblivna uppmärksamheten och lugnet? Nej. Vi delar den här miljön. Vi delar det här samhället.

Fler yrkesgrupper med social kompetens och ordentliga befogenheter i skollag under en uppbyggnadsperiod är snart nödvändigt. Tills vi uppnår en sund balans mellan individens rättigheter och skyldigheter oavsett skolplikt. Tillsyn ja – ovillkorlig rätt att störa i klassrummet på grund av att det saknas alternativ tillsyn. Nej. Vara/vistas i skolan är en sak. Lära sig något i skolan en helt annan ömsesidig verksamhet.

Vi är nog skyldiga att vara lite gnälliga och frustrerade. Trots egenintresset. Eller?

Fröken Linda

Sparad i Uncategorized

Skrivprojekt och kamratrespons

Sitter här och läser om STL-utbildningen på SKL som jag (hoppas jag) blivit anmäld till via min arbetsplats. Det ska bli kul.

Detta leder mig till att berätta om ett skrivprojekt jag gjorde tidigare i våras och som jag ännu inte har reflekterat i lugn och ro över egentligen. Kommer hårdnackat fortsätta med slutsatsen att all bra undervisning tar tid.

Blommorna blommar, fåglarna kvittrar och solen skiner. Jag är på väg hem från skolan precis som alla andra dagar. Jag är en helt vanlig tjej på 13 år som bor långt ute på landet. Det händer aldrig något här men det är ju inte så konstigt för det finns bara en affär och en skola. Jag brukar gå hem med min kompis Anna men hon svänger alltid av vid den stora gråa, tråkiga affären så  nu går jag helt själv. Det är inte så långt kvar tills jag kommer hem. Bara några hus kvar att passera.” Inledning elevtext

Vi skulle helt enkelt skriva en berättande text. Jag bestämde mig för att inleda med en del kortskrivande som inspiration, Byggde karaktärer tillsammans och vi övade kortberättade muntligt också.

Sedan skrev eleverna. I detta läge bad jag de ge varandra textrespons och visade ex. på hur detta kunde gå till. Eleverna var till största del väldigt aktiva både i skrivandet och i att ge respons. Det var jätteroligt att gå in och titta i kommentarsfältet och se hur de hade följt varandras skrivande. Jag upplevde texterna som noggrannare i bearbetning hos många och skrivandet flöt på  – hade 100% av närvarande elever med mig. Här är den PP som jag erbjöd som stöd – testar att länka in den här (förbehåll jobbkonto och inställningar). Eleverna använde sina kommentarsfält i googledocs och här har jag några elevexempel.

__________________________________________________

önskan om ordval:

Eftersom texten är skriven på ett mer ”vuxet” sätt låter ”sjukaste” lite väl ungdomligt och passar inte så jättebra in i texten.”

”Försök att få händelsen mer gestaltande. Du gör det väldigt bra gestaltningar men försök att få till några mer så den blir ännu mer spännande”

En stjärna:

“Jag tycker att din inledning är bra och vill gärna fortsätta att läsa den och se hur den utvecklas för att den verkar spännande och intressant”

___________________________________

Detta underlättade INTE mitt bedömningsarbete eftersom jag självklart skulle läsa alla 21 texterna i klassen. Inte heller var detta något spontant och påhittat i efterhand, det tog mig timmar av julledigheten att planera och strukturera detta.

Det som hände var att jag noterade en ökad elevaktivitet och det var markant, vilket gjorde att arbetet i klassrummet verkligen kändes kreativt. Väl planerad undervisning med tydlig riktning ger resultat. Kommer med en dåres envishet att hävda detta.

Fröken Linda

Sparad i Detta har hänt, Läsning, Uncategorized

Det här med att ha referenser

Läser Flyga Drake av Khaled Hosseini med en klass nu. Denna enligt mig omistliga berättelse om uppväxt, flykt och om hur det förflutna kommer i kapp.

Eleverna kämpar och jag har börjat en läslogg där de samlar citat. Det är ett stort och omfattande arbete för de här läsovana eleverna –  jag ger mig inte.

Så dyker det upp: I ett citat har en elev med när en karaktär i boken lovordar Hitler. Elevens kommentar ifrågasätter detta och kan specificera var i historien vi är. Jag kommenterar till eleven att ”Nu har du fått exempel på den nytta du har av att ha historiska och allmänbildande referenser för att kunna se en större bild”. Eleven svarar via dator direkt ”Ja det blir roligare att läsa då”.

Dessa typer av exempel är så viktiga att lyfta fram och dels diskutera och sedan visa på att kunskaper och allmänbildning göder varandra och världen blir mer sammanhållen. Vi måste få in detta i läsningen i skolan. Det är viktigt och relevant för läslust och för att gå i dialog med en text. Flummigt? Absolut inte – inte i jämförelse med de kunskapskrav jag ska använda för att bedöma denna kunskap vill jag hävda.

Det är detta som gör att trots all tid detta tar så vet jag att jag finner eleverna där de är och ser om de kan gå i dialog med en text eller inte. Nästa steg ska bli att de gör detta med varandra. Nej – detta ”spar” inte tid  – jag behöver nämligen även bedöma detta.

Är detta viktigt nog? Signalera genom en ökad respekt för den här typen av efterarbete/förarbete. Läs 22 läsloggar själv och ta tid. Återkom.

Fröken Linda

 

 

Sparad i Fröken Linda funderar, Läst och tänkt, Lästips, Uncategorized

Bedömning och betyg

Kärnverksamhet. Det är det första jag tänker på när dessa ord dyker upp. Det andra är att jag sedan länge påtalat att detta inte ges tillräckligt fokus i vardagsarbetet. Jag upplever ständigt en ensamhet i bedömningar jag gör. Inte osäkerhet. Ensamhet. Det sker nämligen aldrig inom en reglerad arbetstid – så då var det konstaterat.

Jag har just återigen bläddrat igenom boken Betygsättning – en handbok skriven av Anders Gustavsson, Per Måhl och Bo Sundblad. Detta är viktig läsning. Redan innan omläsningen har jag använt deras tänk om kunskapsomdömen och ska utveckla detta mer.

Det tydliga i att ange antal lektioner, kolla upp närvaro och sedan beskriva tydligt vad eleven har genomfört i 4 delar.

___________________________

NN vi under vecka 35-40 haft x lektioner, du har närvarat X av de.

 • NN kan, vet känner till
 • NN har inte visat att NN vet, kab känner till ….
 • NN har förmåga att..
 • NN har inte visar att NN har förmåga att..

___________________________

Punkterna 2 och 4 har visat sig enormt betydelsefulla vid de bedömningar jag har gjort. Det är detta vardagliga noterande om vad som uppnåtts i inlämnat eller redovisat arbete som är viktigt att få tid att dokumentera och prata med eleven om. Bedömningar görs på arbete som har presterats (eller noterats att det inte har presterats). Det är INTE betyg.

Betyg relaterar till flera kunskapsomdömen som jag sedan relaterar till kunskapskrav och kursplan samt förväntade resultat jag för varje arbetsområde har satt upp. Sedan ska jag summera detta och för terminen sätta betyg.

Bedömningarna bör vara glasklara för elev/vårdnadshavare. Kunskapskraven och kursplanen ska vara glasklar (har invändningar mot att detta är ens möjligt) för mig som lärare.

Kollegorna är viktiga här för likvärdighet och rättssäkerhet och detta här i hop. Mina erfarenheter från i våras när det blev uppenbart att mina bedömningar inte varit utförda på ett ultimat sätt belyser vikten av detta. Flera faktorer spelade in, men kontentan var: vi hade inte haft möjlighet till sambedömning, det var en röra av att felaktigt sätta mer betygsliknande omdöme än kunskapsomdöme. Tidsbrist och stress. Kände mig fruktansvärt oprofessionell och det tog ett bra tag att landa. Sedan fanns elevfaktorer som sen inlämning och andra mer moralisk/etiska frågor som vi ska hantera utanför detta.

Det finns bara en sak att göra här: Lyft detta. Fokus går till det energi kan ägnas åt. Det är bara en skolledning med samma fokus som kan stötta i detta. Det äkta fokuset. Det som innebär att annat tas bort från lärarna och i stället med samma prioritet ges som uppgift till personer som inte har detta i som kärnverksamhet.

I sommar jag jag läst kursplanen i svenska igen och jag har åter bläddrat i denna bok. På schemat står att vi ska ägna oss åt detta på uppstartsdagarna. Men vad händer sedan? Vi har redan ett stort fortbildningsprojekt, eller förresten egentligen två, som kräver tid och fokus.

Så – när kärnverksamheten? 

Fröken Linda

Sparad i Fröken Linda funderar, Läst och tänkt, Pedagogik, Uncategorized

Tydlighet i otydlighet

Detta inlägg handlar om att skapa en tydlighet i det som är otydligt i skolans kursplaner och styrdokument.Vi i professionen behöver både tydlighet och stöd och detta är den största av skolans utmaningar. Lärare kan som regel analysera behoven i en grupp och efter denna analys titta på behoven. Behoven kan (jodå) överstiga de möjligheter läraren ensam har att lösa detta. jag tänker mest på förskoleklass -årskurs 1-3.

När analysen är gjord måste saker hända. Det krävs handling, det krävs händer och fötter. En lärare som analyserar att 20% av eleverna inte kan läsa, eller har lärt sig bokstäver i åk 1 MÅSTE se till att dessa barn omgående får intensiv lästräning och skrivträning. Det är inte förhandlingsbart längre av ”avvakta” eller att resurserna inte finns. Vi vet alla att detta redan här är ett tydligt varningstecken = RÖD FLAGG!

Rektor och skola ska kliva in och besluta om hur detta kan förstärkas och det snabbt, i kommunikation kring vad lärare och specialpedagoger anser lämpligt. Vi måste inse att läraren har troligen 14-16 barn utöver dessa som ska ha sin utveckling framåt säkrad.

Lärarens roll bör klargöras och avgränsas. När anses läraren ha nått vägs ände? Lärare är inga trollkarlar med oändlig simultankapacitet. Finns det 7 elever i en grupp med stora individuella behov som uppenbarligen inte når målen och inte läser och skriver som förväntas enligt målen måste detta vara en STARK röd flagg och då inte på klasslärarens brist på kompetens.

I högstadiet kan vi inte lära någon att avkoda eller att stava, inget i våra kursplaner eller kunskapskrav påbjuder ens detta. Det skrivs ingen litteratur eller bedrivs någon större forskning på högstadielevers läsinlärning – Litteratur om läs- och skrivinlärning riktar sig inte heller dit.

Ändå möter jag elever som skulle behövt just detta  – 8-9 år tidigare. Det är ett högt pris att betala. För ett helt samhälle. 

Läste ett väldigt bra inlägg av Johan Kant och han stolpar upp vad som bör ske. På alla skolor, snabbt och kraftfullt. Citerar från inlägget:

 • Från och med förskoleklass ska lärare på individ- och klassnivå rapportera vilka elever som riskerar att inte nå de i förväg uppställda målen. Rapport ska gå till arbetslag och rektor. Lärare ska också ha en plan över hur det ska gå till att eleven uppnår målen.
 • Klarar inte läraren av att se till att alla elever når målen ska denne rapportera detta till rektor.
 • Rektor har efter den rapporten ansvar att se till att alla elever når kunskapsmålen. Varför når inte eleven/eleverna målen? Beror det på brister hos läraren är det rektors ansvar att fortbilda, rehabilitera eller i värsta fall avskilja läraren från uppdraget. Är anledningen en ovanligt tuff klass är det rektor som ska omfördela resurser (personal) så att läraren får hjälp med de elever som inte når kunskapsmålen.
 • Rektor ska rapportera och informera sin chef, en förvaltnings- eller grundskolechef. I rapporten ska det framgå vilka elever som inte uppnår målen, varför och åtgärder. Ifall rektor med sina befintliga resurser inte klarar av att se till att få alla elever att uppnå kunskapskraven är det förvaltningschefens ansvar att se till att omfördela resurser. Eller ordna en gemensam utbildning för skolans eller kommunens personal när det gäller resultatuppföljning och/eller resultatstyrning.

Hur ges lärare tid/kompetens att verkligen skriva dessa rapporter, göra analysen? Det är skolledningens ansvar. Jag tror det kommer när de slutar försvinna i organisationen och när fokus ligger på att allt inte är lärarens ”fel”.

Fröken Linda

Sparad i Fröken Linda funderar, Pedagogik, Uncategorized

Språkutvecklande arbetssätt – ett medvetet arbete

I fredags hade jag förmånen att föreläsa och hålla workshop för kollegorna på min skola. Det är roligt, men kräver förberedelse. När jag pratar om språkutvecklande arbetssätt lyfter jag fram litteratur, erfarenheter från undervisningen  – de positiva. Litteratur är viktigt att ha med sig som en teoretisk ryggsäck. Adrienne Gear, Hanna Stehagen, Pauline Gibbons var de jag främst lyfte fram eftersom de hjälpt mig att få en teoretisk förankring och även en hel del metodtips och mallar.

IMG_1231 (1)Under samtal och föreläsning fick jag en insikt/påminnelse, så uppenbar egentligen. Arbetet kräver två ben: Planering och medvetenhet. Att medvetet planera. medvetet välja texter, medvetet arbeta med begrepp och språk. Ärligt talat – inget får lämnas åt slumpen.

Ett samtal handlade om att arbeta mer strukturerat och medvetet med bilderböcker. Ha en hylla med böcker pedagogerna läser gemensamt med barnen och har ett upplägg som är genomarbetat och bygger på att de är väl medvetna om att just de böckerna läser de i syftet att öva barnens literacy. Andra hyllan skulle vara böcker pedagogerna har läst, men som barnen kan få bläddra och prata om mindre strukturerat. Dock ska pedagogerna vara väl bekanta med böckerna och dess innehåll. Vi får inte läsa texter med barnen/eleverna utan att ha läst de själva.

Jag summerade dagen i tankarna och faktiskt var det ordet MEDVETET som fastnade. Läraruppdraget kräver en allt större medvetenhet om hur jag behöver lägga upp min undervisning och vilka texter och uppgifter eleverna ska arbeta med och hur. Det handlar om medveten kärnverksamhet – något skolan misslyckas med att styra upp i dag.

Fröken Linda

Sparad i Fröken Linda funderar, Uncategorized

Förnya skolan

Moderaterna i Stockholm har i dagarna fört fram ett förslag om att utreda ett treterminssystem i skolan och att sommarlovet ska bli kortare. Se artikel

Jag kan med lätthet stödja förslaget att se om detta är möjligt och om det skulle göra skolåret lite mer jämnt. Det finns dock många aspekter att tänka på innan det kan införas.

 • Skolåret måste bli Jämnare fördelat med skoldagar = bättre rytm.
 • Det möjliggör för elever kan vara i lärzonen hela året – att inte t.ex tala svenska eller engelska på 10 veckor ger att tydligt avbräck i språkinlärningen. (Nej – ALLA åker inte på semester och använder engelskan på sommaren. Nej, väldigt få läser under ett lov tyvärr – ännu färre föräldrar gör det)
 • Lärare, vilket jag utgår i från, kan också få sin rytm på skolåret bättre. Har vi tre terminer måste planeringsdagar och feriedagar (om de nu MÅSTE finnas kvar) fördelas jämnare.
 • Ännu bättre, ge oss semestertjänst och jobba in rutiner med vissa flexveckor där personalstyrkan och elevstyrkan blir mindre under två veckor t.ex. Tänk all den obetalda övertid denna förtroendetid innebär – gratis – alla andra yrkesgrupper kan ta ut tid i lön eller i komptid. Inte vi.

Sen ska vi ju vara brutalt ärliga här – detta kommer inte att minska vår arbetsbelastning. Det behöver vi nog klargöra. För att den ska minska behöver vi mer administrativa-  och elevsociala resurser i skolan. Inga genvägar. Händer och fötter av blandade yrkesgrupper.

Vi kanske också ska inse att ingen förändring i skolan sker utan att seriöst adressera elefanterna i rummet:

 1. Ingen talar med ett enda ord om RESURSER
 2. SOMMARLOVET: Vi verkar fortfarande tro att barn/ungdomar och för den delen lärare MÅSTE ha lång sommarferie (för lärare är den knappt 8 veckor, inte 10, tiden är inarbetad – ofta helt obetalt). Har någon egentligen några rationella anledningar? Nej. Vi behöver inse att alla barn inte har en Astrid Lindgren idyll, eller ett sommarställe, eller möjlighet att resa. Nej, det handlar om långa och många dagar utan språklig stimulans, utan vuxen kontakt och utan den struktur och trygghet vardagen faktiskt ger.

Så –  är detta  ännu en dimridå? Vi slipper prata om resurser för elever som är nya på språket eller som behöver lite extra handpåläggning av tusen anledningar. Vi bara administrerar om lite, så tänker ingen på detta. Tänk om vi utöver detta tar bort nationella proven då kan vi inte ens jämföra skolor längre. Inget i förslaget talar om att frigöra eller utöka resurser.

Hade varit uppfriskande om förslaget hade varit förankrat i de verksamheter som ska genomföra det samt hade innehållit konkreta steg angående just resurser och längden på sommarledigheten. Ännu mer uppfriskande om det hade kommit från de fackliga förbunden, men så är icke fallet och därmed är frågan tämligen låst.

Tre terminer erbjuder ingen lösning om inte alla inser det stora och allvarliga systemfel som dessa två elefanter i rummet orsakar. Fast, det är upplyftande att någon börjar rota i varbölden från något håll. Glöm inte att släppa ut de instängda elefanterna bara. Det är de som får lärare att lämna yrket.

 

Fröken Linda

Sparad i Fröken Linda funderar, Läsning, Uncategorized

Läsprojektet

Det har gått 6 veckor nu sedan jag startade läsprojektet i min klass. Vi har följt upp läsningen på lite olika sätt:

 • Skrivit i läsanteckningsboken
 • Pratat i grupper om personerna i boken
 • Gjort en enklare + – ? (Aidan Chambers klassiska boksamtal) om det bästa med boken och sedan det mindre bra och frågor. Detta lyckas alltid! En grupp kom fram till att deras böcker hade gemensamt att just då bråkade alla huvudpersonerna i boken med någon – på olika sätt.
 • Presenterat boken när vi har suttit i en gemensam ring.

I fredags gjorde jag en snabb utvärdering via google formulär och 19 av 24 elever har svarat.

Blir nöjd med dessa siffror:

 • 94,4% tycker projektet är bra eller OK
 • 94,4% har läst mer dessa veckor än innan.
 • 50% har läst 1 bok
 • 33.3% har läst flera böcker
 • 83,3% vill att vi fortsätter med projektet.

Detta är högre siffror än jag kunnat drömma om. Medveten om att ett fåtal inte är med på tåget och detta behöver jag ta tag i. Överlag har eleverna läst mer. Nu fortsätter det idoga arbetet i läsningens tjänst – känner mig mer motiverad än någonsin. Det här är viktigt på riktigt – kärnverksamhet!

Fröken Linda

 

 

 

 

Sparad i Fröken Linda funderar, Läsning, Uncategorized

Därför litteratur och läsprojekt

Jag kämpar vidare i att arbeta med, hinna med och njuta av litteraturen. Skrev ju om läsprojektet i förra inlägget.

I helgen hittade jag ett nummer av Svenskläraren (tidningen som ges ut av Svensklärarföreningen) och satte i gång att läsa. Hittade  två artiklar som jag starkt rekommenderar.

Ett systematiskt mord på läslusten

Romanläsning som nav i svenskämnet

Mycket intressant om att fokus på enbart strategier har varit trenden. Det som glömts bort är samtalen om litteratur som är så viktiga för att vidga läsandet. Lite kring detta tar artikeln om mord på läslusten upp. Instämmer i att det bli lite mekaniskt och läsning är så mycket mer!

Jag kan med glädje hålla med vem som helst som vill ha romanläsning som nav i svenskämnet. Detta verkar ha fått ny fart i debatten nu vilket glädjer mig. Här handlar det om samtalen som kan bli ett sätt att kunna prata om sig själv via karaktärer i boken. Att prata om något en person i en bok har gjort är lättare än att ta upp något du själv har gjort. Ändå kan det hansla om samma sak. Litteratur är fantastisk på det sättet att den handlar om oss!

Det är uppenbart att läsförmågan måste stärkas. Det är dock komplext och tar ganska stor del av undervisningen. Jag har alltid varit en förespråkare för en bok gemensamt i en hel klass och gör det frekvent. Min erfarenhet är att det blir tyngre och tyngre att få eleverna intresserade.

Här stöter jag på min enda invändning till mitt läsprojekt upp. Alla elever kommer att läsa olika böcker. I bland skriver de om det de har läst och i bland blir det samtal. Kommer detta räcka som stöd i läsningen varje vecka? Detta ska ju inte ses om em motsats till att läsa en bok med hela gruppen utan (hoppas jag) bli ett stöttande och stärkande komplement.

I övrigt väntar helklassläsning av Möss och Människor med åk 9 och ett tema med deckarläsning i åk 8. Blandar och ger, men läser det gör vi!

Fröken Linda