Sparad i Detta har hänt, Pedagogik, Visible Learning

Synligt!

Har läst i Hattie (Jodå – den berömda synligt lärande för lärare) och även delvis kollat in lite brittiska pedagogiska tips via tweets och annat och funnit ett sätt jag började med i dag.

Tips är: följ @teacherToolkit på twitter (https://twitter.com/TeacherToolkit) och även att söka via nätet på 5 minute-lessonplan. Har bara börjat botaniserat.

bild.JPG

Guldgruva till nya tankar!

Det är inget revolutionerande eller nytt och  – ja –  tror det är just därför jag gillar det!Jag gjorde två moment:

Det första var att jag hade ca 4 olika saker eleverna självinstruerande skulle göra, första var bara sitt ner osv. De fick ägna sig åt 4 frågor om själva materialet (Good Stuff) vi arbetar i, studietekniksinriktat, var hittar vi vad i böckerna – och den nya pedagogiska planeringen. Välkomnade i dörren.

Satte timer på 8 minuter.

Klassens fokus var jättebra och efter dessa minuter hade jag de helt inne på lektion. Enkelt, effektivt och min stressnivå inte alls lika hög. Detta gav mersmak. Skulle ha fotat tavlan – ska göra det i morgon!

Det andra var 4 enkla rubriker som ska vara med varje pass:

Vad? Hur? Varför? Nästa steg?

I dag var dessa enkla och nästa steg var mer komma vidare i boken-inriktad, detta kan utvecklas till mer begreppsnivå och till att kunskapsmässigt komma en nivå till, jag startade med detta.

Det blev så tydligt att eleverna till och hittade i pedagogiska planeringen och i sin study plan. Det säger ALLT.

Återkommer med foton och rapporter, är så inspirerad!

Annonser
Sparad i Pedagogik, Visible Learning

Förkunskap – fungerar en preview?

Jag ska börja läsa Den utvalde av Lois Lowry med en årskurs 8. Jag gav de i dag en liten uppgift jag hoppas ska fungera som en preview.

Jag kopierade första sidorna i boken. Tyckte de passade, då de väcker en del frågor. Sedan fick de det korta utdraget och några öppna frågor. De kan twittra, skriva ner det för hand, maila eller dela dokument med mig när de skrivit ner sina reflektioner.

Detta ska de förbereda till på torsdag då jag kommer att dela ut boken och ett kort första läsmål.

På tisdag har vi lektion igen och det ska bli spännande att se vad som kommit in och vilka tankar det har väckt. Eleverna behöver förmågan och kompetensen att leva sig in i och att spekulera och skapa egna förutsägelser – här hittar de inte rätt eller fel svar.

Återkommer

Fröken Linda

Sparad i Visible Learning

Visible Learning Foundation Day

I fredags hade vi en föreläsningsdag om Visible Learning, utifrån John Hatties nu världsberömda forskning. Titta in på hemsidan

Han har i enkla ordalag tittat på en mängd underlag, prov b.la och gjort analyser. Han tagit fram en skala ”effectsize” som kan MÄTA vad som har effekt på elevernas lärande. Det som har högst effekt att ha en hög förväntan på eleverna, formativ bedömning ligger också högt. Märk väl att detta enbart är framtaget utifrån kriterier som rör lärandet, effekten av undervisningen – vilket osökt påminner oss om vårt kärnuppdrag. Skolmiljön i övrigt har inte varit en del i forskningen.

Två föreläsare föreläste på engelska. Jag var ytligt bekant med Hatties forskning, via en skrift från skolverket som sammanfattar hans resultat, sedan innan och ändå  – Mindblowing! Enkla, tydliga saker som ramlar ner som aha-upplevelser radades upp. Vi fick se exempel från skolor som är ”visible learning schools”.

Några saker verkligen fastnade jag för. I grunden går det ut på att eleverna måste få syn på vad de lär sig och därmed ta ansvar för sitt eget lärande. En övning vi gjorde var att vi fick en fråga:

Diskutera betydelsen av kostymer, make-up i filmen Hobbit, an unexpected Journey” (ungefär så…)

Vi diskuterade och det är ändå ganska lätt i just den filmen. Sen efter diskussionen fick vi se Success criteria (måste hitta ett bra ord på svenska…). Då fick vi tips om vad vi kunde ta upp;  att nämna enskilda karaktärer, om de fördjupades av kostymen, deras betydelse i filmen osv (kommer inte i håg formuleringar, bara idén med det). Hade vi haft detta hade vi haft en bättre, djupare diskussion OCH vi hade vetat vad vi skulle lära oss. Precis såhär gör vi – efteråt summerar vi vad eleverna ska ha lärt sig, i bästa fall. Men det måste du ju veta innan!

Det här vill jag verkligen omsätta i praktiken, steg för steg – vi pratade om att vara en Changeagent. Det vill jag vara, genom att förbättra mitt sätt att undervisa. För elevernas skull.

FrökenLinda